Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Металургия

В черната металургия кварцитът се използва в производството на феросилиций и като флюс агент. В цветната металургия той намира приложение при обезжелезяването на медната руда в конверторите и като допълнителен компонент в шихтата.Ние успешно работихме с меднодобивния и преработвателен комбинат в Пирдоп собственост на Аурубис България като разработихме тясно специализиран и прецизно контролиран продукт от трошен кварцит, който се добавя в конверторите вместо обикновен кварцов пясък. Предимствата са:

  • гладко протичащ и лесно контролируем производствен процес
  • ниски разходи за поддръжка и ремонт
  • ниски производствени разходи

За повече информация за продуктите, които произвеждаме за металургията кликнете тук.

 

 
 
     

Copyright © 2012 www.dinas-bg.com; Всички права запазени