Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Водни филтри

Формата, химическия състав, високото съдържание на силиций и чистотата правят нашите специализирани пясъци подходящи за пречистване на води. Продуктите ни могат да бъдат използвани при бързи пясъчни филтри, бавни пясъчни филтри и за пречистването на питейни и битови води.

Нашите продукти за пречистване на отпадни и питейни води се характеризират с:

  • Прецизно контролирана и гарантирана зърнометрия
  • Чистота
  • Подходяща форма на зърната
  • Химична и механична устойчивост

За повече информация за произвежданите от нас пясъци за водни филтри натиснете тук.

 

     

Copyright © 2012 www.dinas-bg.com; Всички права запазени