Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Кварцови пясъци

Силициев диоксид е най-разпространен минерал в земната кора. Той представлява важна съставна част на практически всички скално-формиращи минерали.Среща се в различни форми, като кварцови кристали, кварцов пясък (кварцов пясък), пясъчник, кварцит, флинт, оникс и др, както и с много други форми, в зависимост от цвета.

Ние се гордеем с използване на един от най-чистите депозити кварцит на Балканския полуостров, достигайки SiO2 съдържание до 98,8%. В процеса на производство монолитната скала минава през четири етапа на трошене. Ние контролираме всеки отделен етап от трошенето и класификация, за да гарантираме качеството на нашите крайни продукти.

 За някои специални приложения като водна филтрация и огнеупорни материали произведения пясък се подлага на допълнително измиване и, класифициране в инсталация за промиване на пясък, произведена от лидера в областта на измиването и класификацията на инертни материали - CDE GLOBAL.

В предлаганото от нас продуктово портфолио влизат различни марки сух и мокър кварцов пясък. В производственaта ни база в град Сливен разполагаме със сушилна и пресевна инсталация с възможност за производство на различни продукти от сух кварцов пясък, както стандартни така и по заявка и желание на клиента.

 

Сухи смеси Саморазливни подове Леярство
     
 
Спортни терени Водна филтрация  

Copyright © 2012 www.dinas-bg.com; Всички права запазени