Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Леярство

Високата огнеупорност на кварцита ни позволи да разработим линия от изключително качествени и конкурентни кисели набивни маси за леярската промишленост. Използват за изграждане на стените на индукционни пещи при топенето на чугун, нсковъглеродни стомани и медни сплави. Въвеждането на нови технологии и научно развойната дейност, която развиваме заедно със специалисти в областта на огнеупорните материали ни дадоха възможността да се гордеем с постигнатите резултати . Резултатите от нашите усилия се изразяват в това, че успяхме да съчетаем добри работни показатели като висока огнеупорност и здравина, висока плътност, химическа стабилност и др и изключително конкурентна цена в един продукт. За повече информация посетете продуктовата ни страница.

Някои от произвежданите от нас пясъци и кварцови брашна също намират приложение в леярството. Ние произвеждаме пясъци с различна едрина и съдържание на силиций мин 98%. Кварцовите брашна смиламе в нашата автогенна мелница и контролираме зърнометричния състав посредством въздушен сепаратор. За повече информация посетете продуктовата ни страница.

 

     

Copyright © 2012 www.dinas-bg.com; Всички права запазени