Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Тръжна документация

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент ”Динас АД”, с предмет:

Доставка на челен колесен товарач с допълнително оборудване „Манипулатор за блокове”.

Срок за подаване на оферти – 18.04.2016 г.

Допълнителна информация

Валидна до: понеделник, 18 април 2016 г.

Възложител: „Динас АД”

 

Тръжна документация:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

ОФЕРТА

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ

 

 


Copyright © 2012 www.dinas-bg.com; Всички права запазени